Vår Historia

Mantorp Park byggdes 1969 och är mest känd för sina motortävlingar. Sedan ett tiotal år pågår dock verksamhet året om. Här finns bland annat Racing school, där man får "prova på" att vara racerförare. Eller Safety Driving, nordens ledande vidareutbildning för bilförare.

Mantorp park, historia

Redan mot slutet av 1960-talet så funderade MK Scandia på att bygga upp en motorbana enligt internationella mått. Då området strax nordväst om Mantorp erbjöd idealiska markområden så beslöt man att uppföra banan här. Sagt och gjort; vintern 1968 påbörjades byggnationen av den drygt 700,000 kvm stora hastighetsbanan som stod klar  år 1969 på sensommaren. Invigningen ägde rum 30-31 augusti.

 

För att finansiera banan lånades pengar från Östergötlands Enskilda bank, som borgenärer stod AB Skånska Cementgjuteriet, ASB Vägförbättringar och Svenska BP. Förhandlingarna med två stora oljebolag som ville vara med och investera gjorde att byggstarten försenades med ca 6 månader. Detta var orsaken till att man började bygget mitt i vintern! Snödjupet underlättade schaktningsarbeten men det årets maj månad bjöd på regn som orsakade stora problem, dock kom så det fina sommarvädret som räddade situationen och vid tiden för den stora industrisemestern hade man tagit igen tid som förlorats, inte minst tack vare att den 75 man stora arbetsstyrkan uppsköt lojalt sin semester för att tidsschemat skulle hållas, allt skulle ju vara färdigt till augusti!

 

Namnet Mantorp Park

 

Namnförslaget, Mantorp Park, kom från den dåtida internationellt kände Formel 1 föraren Joakim ”Jo” Bonnier som hela tiden varit medverkande i byggplanerna som konsult. Hans grundtanke var att en hastighetsbana/racerbana inte alls behöver betyda höga bullernivåer och hög fart, det kunde också vara ett trevligt strövområde, en naturskön park att vistas i. ”Jo” Bonnier var den förste svenske F1 föraren. Han tog hem många segrar och blev under sin tid en välkänd profil som bl. a arbetade för förbättrad säkerhet på banorna. Enligt ”Jo” Bonnier var Mantorp Park-banan byggd ”nära nog idiotsäker för såväl förare som publik”.

 

År 1972 bytte Bonnier från F1-bilarna till sportvagnsracing men tyvärr blev det hans sista år inom racingen. Samma år i Le mans 24 h tävlingen, förolyckades den internationellt erkände föraren då han skulle varva annan förare; Bonniers bil träffade skyddsräcket, voltade över den och slog i flera träd. Bonnier omkom omedelbart.

 

Den tragiska olyckan till trots lever minnet av ”Jo” kvar då Mantorp Park behöll sitt namn efter hans förslag.

Romkurvan

Från att Mantorp Park byggdes fram tills år 1981 så var Romkurvan en del av banan och gjorde den extremt snabb. Precis innan kurvan så är det en nerförsbacke vilket gjorde att detta vart den snabbaste delen av banan.

Anledningen till att man slutade använda detta partiet av banan är på grund av att F2 tävlingarna inte längre fick hållas här eftersom just Romkurvan ansågs för riskabel. Den vart för snabb och avåkningszonerna ansågs inte tillräckligt säkra. Istället så byggdes en hårnålskurva precis innan nedförsbacken och satte ihop banan igen vid infarten till depån.

Banrekordet med Romkurvan är 1:24.0 och är satt av Patrick Depailler.

Idag så används Romkurvan till både campingyta till våra stora event samt till körövningar får både bil och MC.

Denna sida kommer uppdateras löpande.