Miljö

Miljö Ljudkategorier 2023

KALENDERPLANERING 230201
Kalender för perioden från 1 september kan revideras fram till 1 maj.
För mer info se längst ner på sidan

DatumMånadKategoriEventKommentar/avvikande tid
20febA
21febB
22febB
23febA
24febA
14marsA
15marsA
16marsA
17marsA
18marsA
19marsA
20marsB
21marsB
22marsB
23marsB
24marsC
25marsB
26marsA
27marsB
28marsB
29marsB
30marsB
31marsB
1aprilB
2aprilA
3aprilB
4aprilB
5aprilB
6aprilB
7aprilA
8aprilA
9aprilA
10aprilA
11aprilB
12aprilB
13aprilB
14aprilB
15aprilB
16aprilC
17aprilC
18aprilC
19aprilC
20aprilC
21aprilC
22aprilC
23aprilC
24aprilC
25aprilC
26aprilB
27aprilC
28aprilE5100 Trackday
29aprilE5100 Trackday
30aprilB
1MajB
2MajB
3MajB
4MajB
5MajB
6MajBVårRacet
7MajCVårRacet
8MajB
9MajB
10MajC
11MajB
12MajB
13MajB
14MajB
15MajC
16MajB
17MajC
18MajB
19MajC5100 Trackday
20MajB
21MajB
22MajB
23MajB
24MajC
25MajC
26MajC5100 Trackday12 timmar körtid (9-21)
27MajCBimmers
28MajC
29MajB
30MajC
31MajB
1juniD
2juniC
3juniC
4juniB
5juniETrack Monday/Grillkväll12 timmar körtid (9-21)
6juniE
7juniB
8juniB
9juniBBug Run
10juniEBug RunDrag o banracing
11juniA
12juniB
13juniB
14juniA
15juniDGatebil
16juniDGatebil12 timmar körtid (9-21)
17juniDGatebil12 timmar körtid (10-22)
18juniDGatebil
19juniA
20juniC
21juniD
22juniC
23juniA
24juniA
25juniA
26juniC
27juniB
28juniB
29juniB
30juniC
1juliC
2juliA
3juliB
4juliB
5juliB
6juliB
7juliB
8juliC
9juliEStreetWeek
10juliA
11juliA
12juliA
13juliA
14juliA
15juliAStreetweek utställningEndast utställning
16juliA
17juliA
18juliA
19juliA
20juliA
21juliA
22juliA
23juliA
24juliE
25juliA
26juliA
27juliEDrag Revival12 timmar körtid (9-21)
28juliEDrag Revival12 timmar körtid (9-21)
29juliEDrag Revival12 timmar körtid (9-21)
30juliEDrag Revival
31juliA
1augB
2augB
3augB
4augC5100 Trackday12 timmar körtid (9-21)
5augDJapDays
6augA
7augB
8augB
9augC
10augB
11augD
12augDDrag o banracing
13augB
14augC
15augC
16augB
17AugB
18AugD
19AugD
20AugB
21AugB
22AugC
23AugA
24AugA
25AugBTrailer Trucking FestivalLastbilsmässa/utställning
26AugBTraielr Trucking FestivalLastbilsmässa/utställning
27AugA
28AugA
29AugC
30AugB
31AugB
1septDFerrari jubileum
2septDFerrari jubileum
3septD
4septB
5septB
6septB
7septB
8septB
9septB
10septB
11septC
12septB
13septB
14septC
15septB
16septB
17septB
18septC
19septD
20septC
21septDGrande Finale
22septDGrande Finale12 timmar körtid (8-20)
23septDGrande Finale
24septC
25septB
26septA
27septA
28septCGatebil
29septCGatebil
30septCGatebil12 timmar körtid (9-21)
1oktCGatebil
2oktA
3oktB
4oktB
5oktB
6oktB
7oktB
8oktC
9oktB
10oktB
11oktB
12oktB
13oktB
14oktB24 Timmars24 timmars Körtid (09:00-00:00)
15oktB24 Timmars24 timmars Körtid (00:00-13:00)
16oktB
17oktB
18oktC
19oktB
20oktB
21oktD
22oktB
23oktB
24oktB
25oktB
26oktB
27oktB
28oktE
29oktB
30oktB
31oktB
1novB
2novBDatum
MånadKategori
14marsA
15marsA
16marsA
17marsA
18marsA
19marsA
20marsB
21marsB
22marsB
23marsB
24marsC
25marsB
26marsA
27marsB
28marsB
29marsB
30marsB
31marsB
1aprilB
2aprilA
3aprilB
4aprilB
5aprilB
6aprilB
7aprilA
8aprilA
9aprilA
10aprilA
11aprilB
12aprilB
13aprilB
14aprilB
15aprilB
16aprilC
17aprilC
18aprilC
19aprilC
20aprilC
21aprilC
22aprilC
23aprilC
24aprilC
25aprilC
26aprilB
27aprilC
28aprilE5100 Trackday
29aprilE5100 Trackday
30aprilB
1MajB
2MajB
3MajB
4MajB
5MajB
6MajBVårRacet
7MajCVårRacet
8MajB
9MajB
10MajC
11MajB
12MajB
13MajB
14MajB
15MajC
16MajB
17MajC
18MajB
19MajC5100 Trackday
20MajB
21MajC
22MajB
23MajB
24MajC
25MajC
26MajC5100 Trackday12 timmar körtid (9-21)
27MajCBimmers
28MajC
29MajB
30MajC
31MajB
1juniD
2juniC
3juniC
4juniB
5juniETrack Monday/Grillkväll12 timmar körtid (9-21)
6juniE
7juniB
8juniB
9juniBBug Run
10juniEBug RunDrag o banracing
11juniA
12juniB
13juniB
14juniA
15juniDGatebil
16juniDGatebil12 timmar körtid (9:21)
17juniDGatebil12 timmar körtid (10-22)
18juniDGatebil
19juniA
20juniC
21juniD
22juniC
23juniA
24juniA
25juniA
26juniC
27juniB
28juniB
29juniB
30juniC
1juliC
2juliA
3juliB
4juliB
5juliB
6juliB
7juliB
8juliC
9juliE
10juliA
11juliA
12juliA
13juliA
14juliA
15juliA
16juliA
17juliA
18juliA
19juliA
20juliA
21juliA
22juliA
23juliA
24juliE
25juliA
26juliA
27juliEDrag Revival12 timmar körtid (9-21)
28juliEDrag Revival12 timmar körtid (9-21)
29juliEDrag Revival12 timmar körtid (9-21)
30juliEDrag Revival
31juliA
1augB
2augB
3augB
4augC5100 Trackday12 timmar körtid (9-21)
5augDJapDays
6augA
7augB
8augB
9augC
10augB
11augD
12augDDrag o banracing
13augB
14augC
15augC
16augB
17AugB
18AugD
19AugD
20AugB
21AugB
22AugC
23AugA
24AugA
25AugBTrailer Trucking FestivalLastbilsmässa/utställning
26AugBTrailer Trucking FestivalLastbilsmässa/utställning
27AugA
28AugA
29AugC
30AugB
31AugB
1septDAutorpa/Ferrari
2septDAutorpa/Ferrari
3septD
4septB
5septB
6septB
7septB
8septB
9septB
10septB
11septC
12septB
13septB
14septC
15septB
16septB
17septB
18septC
19septD
20septC
21septDGrande Finale
22septDGrande Finale12 timmar körtid (9-21)
23septDGrande Finale
24septC
25septB
26septA
27septA
28septCGatebil
29septCGatebil
30septCGatebil12 timmar körtid (9-21)
1oktCGatebil
2oktA
3oktB
4oktB
5oktB
6oktB
7oktB
8oktB
9oktB
10oktB
11oktB
12oktB
13oktB
14oktB24 Timmars24 timmars Körtid (09:00-00:00)
15oktB24 Timmars24 timmars Körtid (00:00-13:00)
16oktB
17oktB
18oktC
19oktB
20oktB
21oktD
22oktB
23oktB
24oktB
25oktB
26oktB
27oktB
28oktE
29oktB
30oktB
31oktB
1novB
2novB
 • Mantorp Park fick den 27 oktober 2021, genom en dom i mark och miljödomstolen ett miljötillstånd som reglerar framtida verksamhet.
  Tillståndet har dock inte vunnit laga kraft, med anledning av att närboende överklagat domen och sökt prövningsrätt i högre instans. Den processen ligger nu hos Svea Hovrätt (Mark och Miljööverdomstolen) där vi räknar med ett beslut under 2023.
  Mantorp Park började i samråd med miljökontoret i Mjölby kommun jobba efter det nya tillståndet redan under 2022 och nu även 2023.
  I det nya tillståndet finns en prövotid på två år för att fastställa slutgiltiga ljudnivåer.
 • Dagarna delas in i kategorier med följande nivåer
  A Vardag/lördag 60 dBA Sön/helgdag 55 dBA
  B Vardag/lördag 65 dBA Sön/helgdag 60 dBA
  C Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
  D Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
  E Dragracing Vardag/lördag 95 dBA Sön/helgdag 95 dBA
  Alla ljudnivåer är under prövotiden LAFmax