Miljö

Miljö Ljudkategorier

För mer info se längst ner på sidan

DatumMånadKategoriPublika evenemangKommentar
14marsB
15marsA
16marsA
17marsA
18marsA
19marsA
20marsA
21marsB
22marsB
23marsB
24marsB
25marsD
26marsAVarvet Milen
27marsA
28marsA
29marsA
30marsB
31marsB
1aprilB
2aprilB
3aprilB
4aprilB
5aprilB
6aprilB
7aprilB
8aprilB
9aprilB
10aprilB
11aprilB
12aprilB
13aprilB
14aprilB
15aprilA
16aprilA
17aprilA
18aprilA
19aprilB
20aprilC
21aprilC
22aprilC
23aprilD
24aprilC
25aprilCTrack Monday
26aprilB
27aprilB
28aprilC
29aprilC
30aprilD5100 Trackday
1MajB
2MajB
3MajB
4MajB
5MajB
6MajB
7MajD
8MajB
9MajCTrack Monday
10MajCTest Tuesday
11MajC
12MajC
13MajC
14MajB
15MajC
16MajB
17MajB
18MajB
19MajB
20MajB
21MajBTwoBike, cykel
22MajB
23MajDTrack Monday
24MajB
25MajB
26MajC
27MajC5100 Trackday12 timmar körtid (9-21)
28MajDBimmers
29MajC
30MajC
31MajB
1juniC
2juniD
3juniCTrack Monday
4juniB
5juniB
6juniB
7juniC
8juniB
9juniB
10juniEBug RunDrag o banracing
11juniEBug RunDrag o banracing
12juniEVår Dragrace
13juniB
14juniC
15juniB
16juniDGatebil
17juniDGatebil12 timmar körtid (9:21)
18juniDGatebil12 timmar körtid (10-22)
19juniDGatebil
20juniA
21juniB
22juniC
23juniB
24juniA
25juniA
26juniA
27juniCTrack Monday
28juniB
29juniB
30juniC
1juliC
2juliB
3juliB
4juliC
5juliB
6juliB
7juliB
8juliB
9juliD
10juliB
11juliA
12juliA
13juliA
14juliA
15juliA
16juliA
17juliA
18juliA
19juliA
20juliA
21juliCSummer drift
22juliCSummer drift12 timmar körtid (9-21)
23juliA
24juliA
25juliEV8 Street Car
26juliA
27juliA
28juliEDrag Revival12 timmar körtid (9-21)
29juliEDrag Revival12 timmar körtid (9-21)
30juliEDrag Revival12 timmar körtid (9-21)
31juliEDrag Revival
1augA
2augA
3augC
4augB
5augC5100 Trackday12 timmar körtid (9-21)
6augDJapDays
7augA
8augCTrack Monday
9augCTest Tuesday
10augC
11augB
12augEDrag o banracing
13augEDrag o banracing
14augB
15augB
16augB
17AugB
18AugB
19AugC
20AugB
21AugB
22AugCTrack Monday
23AugC
24AugC
25AugB
26AugB
27AugB
28AugB
29AugB
30AugB
31AugB
HÖSTEN
1septB
2septB
3septD
4septC
5septB
6septB
7septB
8septC
9septB
10septB
11septC
12septCTrack Monday
13septCTest Tuesday
14septC
15septB
16septB
17septB
18septB
19septB
20septB
21septC
22septDGatebil
23septDGatebil
24septDGatebil
25septDGatebil
26septA
27septB
28septB
29septCGrande Finale
30septCGrande Finale12 timmar körtid (9-21)
1oktDGrande Finale
2oktC
3oktCTrack Monday
4oktB
5oktC
6oktB
7oktB
8oktB
9oktB
10oktB
11oktB
12oktB
13oktB
14oktB
15oktB24 Timmars24 timmars Körtid (9-00:00)
16oktB24 Timmars24 timmars Körtid (00:00-13:00)
17oktB
18oktB
19oktC
20oktB
21oktB
22oktD5100 Trackday
23oktEDragracing
24oktB
25oktB
26oktB
27oktB
28oktB
29oktB
30oktB
31okt
 • Mantorp Park fick den 27 oktober 2021, genom en dom i mark och miljödomstolen ett miljötillstånd som reglerar framtida verksamhet.
  Tillståndet har dock inte vunnit laga kraft, med anledning av att närboende överklagat domen och sökt prövningsrätt i högre instans.
  Mantorp Park har torts det och i samråd med miljökontoret i Mjölby kommun beslutat att jobba efter det nya tillståndet redan från 2022.
  I det nya tillståndet finns en prövotid på två år för att fastställa slutgiltiga ljudnivåer.
 • Dagarna delas in i kategorier med följande nivåer
  A Vardag/lördag 60 dBA Sön/helgdag 55 dBA
  B Vardag/lördag 65 dBA Sön/helgdag 60 dBA
  C Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
  D Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
  E Dragracing Vardag/lördag 95 dBA Sön/helgdag 95 dBA
  Alla ljudnivåer är under prövotiden LAFmax