Miljö

Miljö Ljudkategorier 2023

KALENDERPLANERING 230501
Kalender för perioden från 1 september kan revideras fram till 1 maj.
För mer info se längst ner på sidan

14marsA
15marsA
16marsA
17marsA
18marsA
19marsA
20marsB
21marsB
22marsB
23marsB
24marsC
25marsB
26marsA
27marsB
28marsB
29marsB
30marsB
31marsB
1aprilB
2aprilA
3aprilB
4aprilB
5aprilB
6aprilB
7aprilA
8aprilA
9aprilA
10aprilA
11aprilB
12aprilB
13aprilB
14aprilB
15aprilB
16aprilC
17aprilC
18aprilC
19aprilC
20aprilC
21aprilC
22aprilC
23aprilC
24aprilC
25aprilC
26aprilB
27aprilC
28april5100 TrackdayE
29april5100 TrackdayE
30aprilB
1MajB
2MajB
3MajB
4MajB
5MajB
6MajVårRacetB
7MajVårRacetC
8MajB
9MajB
10MajC
11MajB
12MajB
13MajB
14MajB
15MajC
16MajB
17MajC
18MajB
19Maj5100 TrackdayC
20MajB
21MajB
22MajB
23MajB
24MajC
25MajC
26Maj5100 TrackdayC12 timmar körtid (9-21)
27MajBimmersC
28MajC
29MajB
30MajC
31MajB
1juniD
2juniC
3juniC
4juniB
5juniTrack Monday/GrillkvällE12 timmar körtid (9-21)
6juniE
7juniB
8juniB
9juniBug RunB
10juniBug RunEDrag o banracing
11juniA
12juniB
13juniB
14juniA
15juniGatebilD
16juniGatebilD12 timmar körtid (9-21)
17juniGatebilD12 timmar körtid (10-22)
18juniGatebilD
19juniA
20juniC
21juniD
22juniC
23juniA
24juniA
25juniA
26juniC
27juniB
28juniB
29juniB
30juniC
1juliC
2juliA
3juliB
4juliB
5juliB
6juliB
7juliB
8juliC
9juliStreetWeekE
10juliA
11juliA
12juliA
13juliA
14juliA
15juliStreetweek utställningAEndast utställning
16juliA
17juliA
18juliA
19juliA
20juliA
21juliA
22juliA
23juliA
24juliE
25juliA
26juliA
27juliDrag RevivalE12 timmar körtid (9-21)
28juliDrag RevivalE12 timmar körtid (9-21)
29juliDrag RevivalE12 timmar körtid (9-21)
30juliDrag RevivalE
31juliA
1augB
2augB
3augB
4aug5100 TrackdayC12 timmar körtid (9-21)
5augJapDaysD
6augA
7augB
8augB
9augC
10augB
11augD
12augDDrag o banracing
13augB
14augC
15augC
16augB
17AugB
18AugD
19AugD
20AugB
21AugB
22AugC
23AugA
24AugA
25AugTrailer Trucking FestivalBLastbilsmässa/utställning
26AugTraielr Trucking FestivalBLastbilsmässa/utställning
27AugA
28AugA
29AugC
30AugB
31AugB
1septFerrari jubileumD
2septFerrari jubileumD
3septD
4septB
5septB
6septB
7septB
8septB
9septB
10septB
11septC
12septB
13septB
14septC
15septB
16septB
17septB
18septC
19septD
20septC
21septGrande FinaleD
22septGrande FinaleD12 timmar körtid (8-20)
23septGrande FinaleD
24septC
25septB
26septA
27septA
28septGatebilC
29septGatebilC
30septGatebilC12 timmar körtid (9-21)
1oktGatebilC
2oktB
3oktB
4oktB
5oktB
6oktB
7oktB
8oktC
9oktB
10oktB
11oktB
12oktB
13oktB
14okt24 TimmarsB24 timmars Körtid (09:00-00:00)
15okt24 TimmarsB24 timmars Körtid (00:00-13:00)
16oktB
17oktB
18oktC
19oktD
20oktD
21oktD
22oktB
23oktB
24oktB
25oktB
26oktB
27oktB
28oktE
29oktB
30oktB
31oktB
1novB
2novB

Ärendet har nu varit uppe i högsta instans, Mark och Miljööverdomstolen i Svea hovrätt, där en dom kom den 18 april 2023. 

Deras dom blev att ärendet återförvisades till Mark och miljödomstolen för fortsatt behandling. Detta innebär alltså att vi inte fått någon klarhet i hur vår verksamhet får bedrivas, långsiktigt, och den över sju år långa processen, fortsätter ett tag till. I dagsläget vet vi inte hur länge, men det var drygt tre år sedan vi hamnade på den nivån, första omgången.

Tills vidare kommer vår verksamhet bedrivas med samma villkor som föregående år, alltså enligt den domen Mark och miljödomstolen i Växjö fastställde 27 oktober 2021. 

Detta enligt ett beslut i miljönämnden på Mjölby kommun den 27 april 2023.

Mantorp Park fick den 27 oktober 2021, genom en dom i mark och miljödomstolen ett miljötillstånd som reglerar framtida verksamhet.
Tillståndet har dock inte vunnit laga kraft, med anledning av att närboende överklagat domen och sökt prövningsrätt i högre instans. Den processen ligger nu hos Svea Hovrätt (Mark och Miljööverdomstolen) där vi räknar med ett beslut under 2023.
Mantorp Park började i samråd med miljökontoret i Mjölby kommun jobba efter det nya tillståndet redan under 2022 och nu även 2023.
I det nya tillståndet finns en prövotid på två år för att fastställa slutgiltiga ljudnivåer.

Dagarna delas in i kategorier med följande nivåer
A Vardag/lördag 60 dBA Sön/helgdag 55 dBA
B Vardag/lördag 65 dBA Sön/helgdag 60 dBA
C Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
D Vardag/lördag 75 dBA Sön/helgdag 75 dBA
E Dragracing Vardag/lördag 95 dBA Sön/helgdag 95 dBA
Alla ljudnivåer är under prövotiden LAFmax