Mantorp Park Test Day

MANTORP PARK TEST DAY

Mantorp Park Test Day, tidigare kallad Test Tueday, är en öppen testdag för alla tävlingsbilar, fordon med vagnbok och övriga modifierade fordon som inte är godkända för körning på allmän väg (i förekommande fall). Dessa testdagar riktar in sig i första hand till förare som kört banracing tidigare och till team och förare som vill testa inför tävlingar, samt presumtiva tävlingsförare och kunder. Denna bandag gäller ej driftingbilar.

Vi välkomnar även team att arrangera sponsoraktiviteter dessa dagar, med exempelvis medåkning i tävlingsbil. Mantorp Park erbjuder tillgång till möteslokaler, möjlighet till seminarier, föreläsningar med mera. På banan finns restaurang och bra möjligheter till extern catering.

Kör du en gatregistrerad personbil önskar vi dig istället välkommen till Mantorp Park Test Day!

DATUM 2024

26 april
25 juni
9 september

Eftersom vi vill skapa den absolut bästa förutsättningen för dig och din körkunskap delar vi in Mantorp Park Test Day i 4 körgrupper. Körpassen är 15 minuter långa och gruppbyte körs rullande under dagen.

Grupp A: Denna grupp är avsedd för team som ämnar testa bilen inför säsongen, kommande tävlingar eller efter att ha utfört tekniska förändringar.

Grupp B: Denna grupp är avsedd för förare som vill träna inför säsongen, kommande tävlingar och utvecklar köregenskaper.

Grupp C: Denna grupp är för förare som kör modifierade bilar.

Grupp D: Denna grupp är för öppna bilar, legens och radical.

 

Mantorp Parks personal har mandat att flytta förare mellan grupper om det anses vara en säkerhetsrisk.
Observera att antalet körgrupper kan variera mellan körtillfällen, beroende på antalet deltagande förare.

 

 
08.00
Incheckningen öppnar på Mantorp Parks huvudkontor
08.45
Obligatoriskt förarmöte
09.00
Banan öppnar för körning
12.00
Lunch
12.45
Obligatoriskt förarmöte för förare och passagerare som deltar enbart eftermiddag
13.00
Banan öppnar för körning
17.00
Bankörningen avslutas för dagen
 
 
 
 

Krav för förare och personlig utrustning:

Körkort eller godkänd FIA Licens, SBF Racing eller SBF Formel

Godkänd SBF-licens eller engångslicens som förköps eller tecknas på plats

Kläder och utrustning enligt respektive tävlingsklass

 

Tekniska regler för tävlingsfordon:

Godkänd vagnbok

Bilarna ska följa och vara godkända enligt tekniska regler för respektive tävlingsklass som vagnboken är utfärdad i.

 

Slumpmässiga tekniska kontroller kan förekomma i racingdepån. Mantorp Park har rätt att plocka bort bilar som inte uppfyller kraven för bankörning.

 

Krav för förare och personlig utrustning:

Körkort eller godkänd SBF Licens

Godkänd SBF-licens eller engångslicens som förköps eller tecknas på plats

Hjälm

Heltäckande klädsel i flamsäkert material (Undvik ex. nylon och fleece)

Bra skor och handskar

 

Tekniska regler för modifierade bilar:

Fungerande säkerhetsbälte

Inga lösa föremål i bilen

Batterifastsättning

Slangar i bra skick och inga läckage

Bromsljus

Bromsar i gott skick (fräscha bromsbelägg, bromsskivor och bromsvätska)

Däck i gott skick.

Cabbar ska ha taket uppe

1 ljuddämpare per avgassystem

 

Slumpmässiga tekniska kontroller kan förekomma i racingdepån. Mantorp Park har rätt att plocka bort bilar som inte uppfyller kraven för bankörning.

 

Medåkning är tillåten om de personliga utrustningskraven uppfylls. För att få åka med skall man vara 16 år fyllda (14 år om passageraren har giltig SBF-licens), köpa sig en medåkningsbiljett samt närvara vid ett förarmöte.

Krav för personlig utrustning

Godkänd SBF-licens eller engångslicens som förköps eller tecknas på plats. Alternativt godkänd FIA Licens eller SBF Racing

Hjälm (Racing eller MC hjälm)

Heltäckande klädsel i flamsäkert material (Undvik ex. nylon och fleece)

Bra skor och handskar

 

Under Mantorp Park Test Day arbetar erforderlig och erfaren personal på Mantorp Park och håller koll på det som händer ute på banan. Hela banan är övervakad av kamerasystem som bemannas hela dagen. I dagsläget har vi 16 stycken kameror. Självklart finns även räddningspersonal på plats, allt för att du som deltagare ska känna dig säker och väl omhändertagen på Mantorp Park.

Mantorp Park Test Day är ingen tävling och ingen tidtagning genomförs. Visa hänsyn till varandra och kör med sunt förnuft. Tänk på att köra lugnt på vägen till och från banan.

 

Heldag

Pris per fordon, inklusive 1 förare. Engångslicens köpes separat om inte giltig SBF-licens innehas.
1600*/1900 SEK

Halvdag – Eftermiddag

Pris per fordon, inklusive 1 förare. Körning kl. 13:00 – 16:30.
1150 SEK

Extra Förare

Engångslicens köpes separat om inte giltig SBF-licens innehas.
300 SEK

Medåkning

Inkl. engångslicens.
200 SEK

Endagslicens ink. olycksfallsförsäkring

Obligatorisk om inte giltig SBF-licens innehas.
150 SEK

* Förköpspris gäller t.o.m. 2 veckor före aktuellt körtillfälle.