Inför ditt besök på Mantorp Park

Mantorp Park är Sveriges främsta motorsportanläggning och här arrangeras varje år ett stort antal motorevenemang, varav några tillhör de största i Sverige och Europa. Dessutom erbjuds en mängd olika kurser och körupplevelser på Mantorp Park. Vi vill att du som besöker Mantorp Park är väl förberedd – därför har vi nedan samlat dom vanliga frågorna.

Hitta till Mantorp Park

Mantorp Park ligger precis utmed E4:an, mellan Mjölby och Linköping i Östergötland.

Kör av avfart nr. 110 om du kommer med bil på E4:an. Fortsätt några hundra meter mot Skänninge (passera Circle K på höger sida), så ligger huvudentrén på vänster sida.

De flesta tåg stannar i Linköping, och många i Mjölby. Från dessa båda städer går pendeltåg till Mantorp.

Rådande väskförbud på publika läktare

Väskförbud på publika evenemang har införts av myndigheterna för att göra det säkrare där det är folksamlingar. För Mantorp Parks del innebär det att det inte är tillåtet att ta med väskor upp på läktarna, eftersom det är där det kan samlas mycket besökare.

Undantag kan göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska eller skötväska när man har små barn med.

Vi ber er därför att planera ert besök så ni inte har någon väska (gäller även påsar och liknande). Vi har tyvärr inte heller någon väskförvaring på området. Däremot kan ni som besökare med fördel har kvar era saker i bilen för ni kan gå in och ut genom entrén så länge evenemanget är öppet (så länge ni har giltig biljett!

Med anledning av att vi är skyldiga att kontrollera alla som går upp på läktarna kommer vi inte kunna bemanna samtliga läktare, utan antalet öppna läktare kommer anpassa efter respektive evenemang.

På resterande område är det inga restriktioner på väskor, men kontroll av väskor kan förekomma vid insläppet.

Ordningsregler

· Alkohol/droger och fordonskörning är aldrig förenligt. Gäller samtliga fordon, även på inhägnat område!

· Håll gångfart när ni kör i depån, gäller även depåmopeder och liknande.

· En timme efter avslutad körning på banan ska ALLA motorfordon stå stilla.

· Tomgångskörning, motorvarvning är inte tillåtet

· Burnouter är förbjudet på hela området.

· Förbjudet att åka utanpå fordon, så som på flak eller tak.

· 1 timme efter avslutad körning ska området vara tyst. Respektera att många ska upp och köra tidigt.

· Alla sopor ska slängas i soptunnor eller containers.

· Det är inte tillåtet att ha PA-anläggningar, högtalare eller andra ljudsystem som stör andra på området.

· Det är inte tillåtet att sätta upp skyltar, dekaler eller annat på området. Undantag förekomma för de som hyrt hela anläggningen.

· Glas, glasflaskor och liknande får endast förekomma på den egna depå eller campingplatsen.

· Rökning är inte tillåtet på publikområden eller på läktarna (Tobakslagen).

Hur länge är entrén öppen?

Öppettider för huvudentrén varierar från event till event. Här hittar du vår eventkalender, under respektive event hittar du även information om huvudentréns öppettider. Det är dessa tider som du som besökare har möjlighet att visa visa upp förköpt biljett, eller köpa biljett för att komma in på Mantorp Park.

Är du festivalbesökare eller ska besöka Mantorp Park under flera dagar? Under våra publika evenemang är huvudentrén alltid bemannad dygnet runt. Dels för att du ska kunna känna dig säker på området, men även för att du som är besökare ska ha möjlighet att röra dig in och ut på området oavsett tid på dygnet. Kom ihåg att du alltid måste uppvisa stämpel eller entréband vid inpassering.

Laddning av elbilar

I första hand hänvisar vi till de snabbladdare som finns i närområdet. Vid Circle K och City Gross finns över 50 snabbladdare.

På området finns det fyra laddare där ni kan ladda era elbilar. All annan laddning från Mantorp Parks elnät är absolut förbjudet. Inte bara för att ni stjäl el, utan för att vårt elsystem är dimensionerat för el till evenemangen och inte el-bilsladdning.

Fotografering och videoupptagning

När du som utställare/förare/besökare går/åker in på området godkänner du att både du och din bil kan bli fotograferad och filmad, materialet kan läggas ut på internet samt användas i form av marknadsföring av Mantorp Park Motorbana AB och Förlags AB Albinsson & Sjöberg och dess evenemang. Vid frågor, kontakta Mantorp Park personal!

Bilder och filmer hanteras ansvarsfullt och olämpliga, diskriminerande eller kränkande bilder raderas. Om en bild av dig som enskild person ska användas i marknadsföringssyfte kontaktar vi dig för samtycke. Detta behövs inte vid så kallade vimmel- eller översiktsbilder.

Besök Mantorp Park som press eller media

Du som besöker Mantorp Park med uppdrag att vara press, filma eller fotografer måste anmäla er vistelse samt skriva på en pressackreditering.

Under evenemangen måste du ansöka om pressackreditering, samt få din ansökan godkänd. Under övriga besök på Mantorp Park kan du anmäla din vistelse på huvudkontoret.

Tillgänlighet

Mantorp Park strävar alltid efter att skapa tillgängliga evenemang. Därför har vi handikappanpassade parkeringar på området, samt särskilda läktarplatser. Meddela personalen i huvudentrén vid ankomst om du önskar få tillgång till handikapparkeringarna som är belägna inne på området.

Ta med på hunden till Mantorp Park

Att medtaga hunden är inte förbjudet under Mantorp Parks publika evenemang, däremot avråder vi starkt från detta eftersom det ofta tenderar att vara många bilar i rörelse, höga plötsliga ljud och stora folksamlingar. Hundar ska alltid vara kopplad.

Ledsagare

Som ledsagare har du alltid fri entré vid uppvisande av giltigt intyg.

Ledsagare

Som ledsagare har du alltid fri entré vid uppvisande av giltigt intyg.